Historie van havezate Den Berg en zijn bewoners

In Nederland waren er ruim een eeuw geleden meer dan 6.000 buitenplaatsen. Daar zijn er nog slechts zo’n 600 van over. De helft is in handen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de 12Landschappen. Vaak zijn dat nu musea, hotels of conferentieoorden. Er zijn dus nog zo’n ruim 300 buitenplaatsen in particulier bezit. Soms is dat een persoonlijk bezit, maar vaak hebben de families er een stichting (zoals Den Berg) of een bv van gemaakt.

Het unieke van een particuliere buitenplaats is dat het huis en de omliggende gronden nog de functie hebben waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld. Je herkent in deze huizen de eigen(aardig)heid van de respectievelijke eigenaren. Het is onvervangbaar cultureel erfgoed, waar we trots op zijn.

Het landgoed Den Berg wordt in 1483 voor het eerst genoemd in een koopakte. Via verervingen en andere eigendomsovergangen komt de havezate anno 1703 in het bezit van de adellijke familie Van Dedem. Leden van het geslacht Van Dedem waren lid van Tweede Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde en lid van Provinciale Staten van Overijssel en namen deel aan het gemeentebestuur van Dalfsen en het waterschap. Zo maakten zij zich verdienstelijk voor de gemeenschap. Prominente staatslieden waren geziene gasten op Den Berg. Herman Schaepman, voorman van de Rooms-Katholieke Staatspartij, dichtte in het gastenboek:

Hier leeft en heerst bij allen,
gastvrijheid zonder erg ...
Wat is het goed te rusten,
te rusten op Den Berg.